Vitajte

            


 Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2
984 01 Lučenec
Výzvy na verejné obstarávanie a súhrnné správy
o uskutočnenom verejnom obstarávaní


Etický kódex verejného obstarávania Banskobystrického samosprávneho kraja (PDF)
Príkaz predsedu BBSK č. 003/2014/ODDIVO k zabezpečeniu procesu VO (PDF)Rok 2022


Plán VO podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou (pdf)Rok 2021


Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 4.Q 2021 (pdf)
Plán VO podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou (pdf)
Súhrnná správa o zmluvách § 10 2.Q 2021 (pdf)
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami 2.Q 2021 (pdf)Rok 2020


Kvartálna práva 4.Q 2020 (pdf)
Kvartálna práva 3.Q 2020 (pdf)
Kvartálna práva 2.Q 2020 (docx)
Kvartálna práva 1.Q 2020 (docx)
Súhrnná správa § 111 1.Q 2020(docx)
Súhrnná správa § 111 2.Q 2020(docx)
Súhrnná správa § 117 1.Q 2020 (docx)
Súhrnná správa § 117 2.Q 2020 (docx)Rok 2019


Plán VO podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou (docx)
Súhrnná kvartálna správa (pdf)
Súhrnná správa § 111 (pdf)
Súhrnná správa § 117 (pdf)Rok 2018


Plán VO podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou (docx)
Súhrnná správa VO IV. Q (pdf)
Súhrnná správa VO III. Q (pdf)
Súhrnná správa VO II. Q (pdf)
Súhrnná správa VO I. Q (pdf)Rok 2017


Výročná správa o zákazkách verejného obstarávania 2017 (pdf)
Súhrnná správa VO IV. Q (pdf)
Súhrnná správa VO III. Q (pdf)
Súhrnná správa VO II. Q (pdf)
Súhrnná správa VO I. Q (pdf)
Plán VO podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou (docx)Rok 2016


Súhrnná správa VO IV. Q (docx)
Súhrnná správa VO III. Q (docx)
Súhrnná správa VO II. Q (docx)
Súhrnná správa VO I. Q (docx)
Plán VO podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou (docx)
Profil VO (docx)
Záznam z prieskumu trhu X. 2016 (pdf)
Záznam z prieskumu trhu III.Q (pdf)
Záznam z prieskumu trhu II.Q/2 (pdf)
Záznam z prieskumu trhu II.Q/1 (pdf)
Záznam z prieskumu trhu I.Q/2 (pdf)
Záznam z prieskumu trhu I.Q/1 (pdf)Rok 2015


Súhrnná správa VO IV. Q (docx)
Súhrnná správa VO III. Q (docx)
Súhrnná správa VO II. Q (docx)
Súhrnná správa VO I. Q (docx)
Plán VO podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou (docx)
Príkaz VO (pdf)
Záznam z prieskumu trhu (pdf)
Záznam z prieskumu trhu (pdf)
Záznam z prieskumu trhu (pdf)Rok 2014


Súhrnná správa VO IV. Q (docx)
Súhrnná správa VO III. Q (docx)
Súhrnná správa VO II. Q (docx)
Súhrnná správa VO I. Q (docx)
Plán VO podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou (docx)Rok 2013


Súhrnná správa VO IV. Q (docx)
Súhrnná správa VO III. Q (docx)
Súhrnná správa VO II. Q (docx)
Súhrnná správa VO I. Q (docx)