Vitajte

            


 Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program
AKCIE LK V.L.A.S.


NOVLITERO

V rokkoch 2021 a 2022 sme realizovali literárny projekt po stopách významných osobností literatúry v Novohrade a pripomenutie 30. výročia vzniku literárneho klubu. Skladal sa z dvoch častí. Prvá časť bola venovaná literárnym osobnostiam, spojená s exkurziou po ich rodiskách – pôsobiskách a uskutočnila sa 11. 9. 2021. Druhá časť je literárna dielňa na tému 30 rokov Literárneho klubu VLAS, viackrát sa pre pandémiu prekladala a nakoniec sa konala 11. 3. 2022.
Píšeme na diaľku

LK V.L.A.S. „virtuálne“ počas pandémie – v rokoch 2020 a 2021 každý mesiac mal virtuálny literárny klub virtuálneho hosťa.
Píšeme pre deti

Literárne tvorivé dielne pre deti a mládež v 4 základných školách (Lučenec – ZŠ Vajanského Lučenec, ZŠ M.R. Štefánika, ZŠ s MŠ Cinobaňa, Poltár – ZŠ Slobody, ZŠ Školská) počas 3 dní (12. 6., 13. 6. a 18. 6. 2018) a v dvoch okresoch (Lučenec a Poltár).
VLAK LITERATÚRY

Dňa 9.12.2018 sa konala netradičná prezentácia tvorby, čítačka, literárna turistika nielen v pohybe, teda vo vlaku, ale aj na pevných miestach – dvoch železničných staniciach (Lučenec a Kokava nad Rimavicou) a v priestoroch Tančiarne Franz v Lučenci. Nadviazali sme na projekt spred 5 rokov.
ROK TIMRAVY - Život a dielo B.S.Timravy

Odborný seminár pri príležitosti 150. výročia narodenia Boženy Slančíkovej Timravy sa uskutočnil dňa 6. októbra 2017 v priestoroch radnice v Lučenci. Program následne pokračoval prehliadkou rodného domu spisovateľky v Polichne.
ROK TIMRAVY - Čítajme Timravu

Čítanie z diel spisovateľky B.S.Timravy sa konalo dňa 2. októbra 2017 v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci.
Diškurujme o Timrave

Fotogaléria z podujatia "Diškurujme o Timrave" realizovaného v rámci projektu "Rok Timravy" dňa 1.5.2017 v Políchne pri studničke.
H/VLAS NE/UTO/PÍŠ

Fotogaléria zo záverečného stretnutia v rámci projektu H/VLAS NE/UTO/PÍŠ - krst zborníka pri príležitosti 25. výročia založenia literárneho klubu pri NOS Lučenec - dňa 5.12 .2016, v priestoroch reštaurácie Tančiareň a pivovar Franz v Lučenci.

Fotogaléria z 15.10.2016, Políchno a OC Galéria Lučenec - druhá časť projektu prezentácií autorskej tvorby na netradičných miestach.

Fotogaléria zo dňa 10.9.2016, rozhľadňa Slopovo - prvá časť projektu prezentácií autorskej tvorby na netradičných miestach.
„Putovanie s batôžkom slov“

Bloky netradičných autorských čítačiek prihlásených literárnych autorov do projektu pod názvom H/VLAS ne/uto/píš, ktorý bol podporený Fondom na podporu umenia. Prvá čítačka sa realizovala 10.9.2016 v severnej časti Novohradu a Malohontu. Druhá časť sa konala 15.10.2016 a na troch miestach.
Prvým boli Kamenné vráta nad obcou Budiná, autobus zastavil na odpočívadle a na prírodnom útvare vulkanických vyvrelín, teda na Kamenných vrátach sme si mohli vychutnať krásny výhľad do širokého okolia a lektorka Hana Košková nám predstavila významného rodáka z Budinej v rámci bloku Novlitero.
Druhým miestom, ktoré sme navštívili bolo Polichno, rodisko spisovateľky B.S. Timravy... Tu nás privítal starosta Pavel Kyseľ, ktorý sa má čím pochváliť, lebo úspešných aktivít mali v poslednom období viac než dosť. Navštívili sme rodný dom a knižnicu Timravy a inšpirovaný duchom týchto pamätných miest začali Novliterom, teda predstavením literátov. Potom nasledovala čítačka všetkých autorov, ktorí prišli a po nej tvorivá dielňa na tému, ktorú prezradila lektorka až na mieste.
Posledným, tretím miestom bolo Obchodné centrum galéria v Lučenci, keďže tam boli iní diváci, tak sme si v hodinovej čítačke vypočuli autorov a zároveň lektorka povedala niečo o bloku Novlitero. A samozrejme pripomenieme, že všetky realizované aktivity boli súčasťou projektu H/VLAS ne/uto/píš.
„NOVLITERO“ (Novohradské literárne osobnosti)

Pod týmto názvom sme začali tradíciu literárnej turistiky po stopách významných a často neznámych literárnych osobností. Ich súčasťou sú spomienky na 18 regionálnych osobností literatúry (Július NOGE – 85. výročie nar., Ivan KUSÝ – 95. výročie nar., Slavomír ONDREJOVIČ – 70. výročie nar., Viera MIHÁLIKOVÁ – HANDZOVÁ – 85. výročie nar., Michal GÁFRIK - 85. výročie nar., Božena Slančíková TIMRAVA – 65. výročie úmrtia, Ján KOŠKA – 80. výročie nar. a ď.) pri príležitosti ich významných výročí v roku 2016.
MLADÍ S MLADÝM

"Mladí s mladým" - zborník desiatich novohradských autorov a jednej modranskej poetky i dvojdňové literárne podujatie v Modre. Mladí autori – mladé víno. Mladé víno je nezrelé a neskúsené, potrebuje svoj čas na dlhej ceste dozrievania. Tak isto mladý literát, aj on musí prejsť svoju cestu hľadania a cibrenia, aby dozrel do kvality.

H. Košková a M. Abelovský v tomto roku pripravili pre členov V.L. A. S. -u dvojdňové podujatie v Modre. Dôvodov pre takéto rozhodnutie bolo hneď niekoľko: blížiace sa štvrťstoročie založenia klubu, vydanie zborníka z tvorby autorov prihlásených do projektu prezentácie literatúry na netradičnom mieste; nezanedbateľný bol i fakt, že dlhoročný člen klubu Jozef Trtol, autor šiestich básnických zbierok, časť života prežil v Novohrade (býval v Kalinove), no presťahoval sa do svojho rodiska Modra – Kráľová. Článok k podujatiu a Zborník tvorby na stiahnutie.
VLAS v Dotykoch

Časopis pre mladú literatúru a umenie DOTYKY, ktorého vydavateľom je Spolok slovenských spisovateľov, uverejnil v čísle 1/2014 prezentáciu nášho literárneho klubu VLAS pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. Celkom na 10 stranách (22-31) sa v rozhovore s lektorkou klubu, spisovateľkou Hanou Koškovou dozviete viac o fungovaní klubu, ale nechýbajú ani ukážky z tvorby niektorých členov, súpis edičnej činnosti a predstavenie významnejších projektov klubu.
Koncoročného stretnutie literárneho klubu VLAS

Fotogaléria z koncoročného stretnutia členov literárneho klubu VLAS pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci, ktoré sa konalo dňa 16. decembra 2013 v Café Lehár v Lučenci. Podujatie otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka NOS a jeho súčasťou bolo slávnostné uvedenie zborníka „Vlak literatúry“ zostaveného z tvorby autorov prihlásených do projektu s rovnakým názvom. Krstilo sa netradične – starými lepenkovými cestovnými lístkami a zborník pokrstila lektorka klubu, spisovateľka Hana Košková.

Vlak literatúry - zborník LK 2013
Literárny klub V.L.A.S. na SLOVOMfeste

V dňoch 27.- 28. septembra sa v Banskej Bystrici konalo stretnutie literárnych klubov SLOVOMfest, na ktorom sa aktívne prezentovali i členovia nášho literárneho klubu VLAS z Lučenca. V dopoludňajších hodinách vystúpili básnici a prozaici z dvoch literárnych klubov z B. Bystrice a v popoludňajších hodinách oživili Námestie SNP aj naši autori Martin Dzúr, Monika Račková, Evka Kmeťová a Ľubomír Činčura. Stretnutie s literárnym klubom z Prievidze a Levíc, vzájomná konfrontácia, výmena názorov, spoločná problematika pri vydávaní kníh, to všetko rezonovalo na tomto podujatí, ktoré sa konalo naživo a pred verejnosťou po prvý raz. Porovnávanie tvorby, klubová práca s autormi, ale aj rôznorodosť žánrov v literatúre obohatilo všetkých zúčastnených. Aj keď nám v podvečer, v čase vystúpenia už bolo trochu chladno, hrial nás záujem okoloidúcich, potlesk a záujem. Mali sme dobrý pocit, že nie sme izolovaní, že verejnosť a tvorcovia literatúry si budú aj vďaka takýmto spoločným stretnutiam stále viacej rozumieť.

Hana Košková

Pozn.red.: Nultý ročník literárneho festivalu Banskobystrický SLOVOMfest sa konal predovšetkým zásluhou členov-autorov Generácie Nula v Banskej Bystrici a za pozvanie nášho LK chceme aj touto cestou poďakovať Mgr. Marcelovi Pálešovi, ktorý to všetko mal „pod palcom“. Heslo ročníka „Tvoriť a byť (o)tvorený!“ sa naplnilo...
Peľom pokrstili knihu

Slávnostná prezentácia najnovšej básnickej zbierky spisovateľky Hany Koškovej pod názvom "ROBOTNICA NA POSLEDNÚ CHVÍĽU" sa konala 25.1.2013 o 16.00 hod. v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Otvorila ju Mgr. Iveta Kaczarová, riaditeľka NMG. Krstným otcom knihy bol Martin Dzúr, ktorý pravým včelím peľom uviedol knihu do života.
Literárny klub - koncoročné stretnutie

Fotogaléria zo stretnutia dňa 19.12.2012, NOS Lučenec.
Beseda s Hanou Koškovou

Besedu pri príležitosti významného životného jubilea poetky a spisovateľky Hany Koškovej zorganizovala Novohradská knižnica v Lučenci. Uskutočnila sa 25.6.2012 o 16.00 hod. v oddelení náučnej literatúry. Podujatie otvorila PhDr. Daša Filčíková, riaditeľka NK. Súčasťou podujatia bolo predstavenie personálnej bibliografie jubilantky, ktorú zostavila Zora Nagyová. Besedu viedol PaedDr. Július Lomenčík, PhD., z Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem domácich gratulantov, jej prišli zablahoželať aj vzácni hostia, predovšetkým Jana Borguľová, tajomníčka odbočky Spolku slov. spisovateľov v Banskej Bystrici, z Rimavskej Soboty to boli Viera Hercegová a PhDr. Marta Hlušíková.
Besede predchádzalo stretnutie s členmi literárneho klubu, keďže pani Košková je lektorkou LK pri NOS v Lučenci. Blahoželanie jej odovzdala Mária Ambrušová, riaditeľka NOS a ku gratuláciám sa pripojili všetci prítomní členovia LK.
Cena Ivana Kraska pre Martina Dzúra

Literárny fond odovzdal v utorok 12. júna 2012 v Bratislave ceny a prémie za pôvodnú slovenskú tvorbu v roku 2011. Cenu Ivana Kraska získal Martin Dzúr za básnickú zbierku Dekonštrukcia podľa času, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Od roku 1955 túto čestnú literárnu cenu udeľuje Literárny fond debutujúcim autorom v Sekcii pre pôvodnú literárnu tvorbu.
Martin Dzúr je dlhoročný člen literárneho klubu V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci, ktoré bolo organizátorom uvedenia práve tejto zbierky básní v novembri roku 2011. Srdečne blahoželáme!
Slovom k slovu

Bol názov cyklu literárnych aktivít podľa ročných období. Tento netradičný projekt bol úspešný a finančným príspevkom ho podporilo aj MK SR. V rámci stretnutí sa uskutočnili autorské čítačky, boli uvedené dve nové publikácie, konali sa tvorivé dielne, uskutočnilo sa stretnutie s členmi LK Mädokýš, pripomenuli sa výročia významných literátov regiónu. Posledné stretnutie sa uskutočnilo 9. 12.2011 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. Zakončením cyklu bolo vydanie literárneho zborníka, ktorého názov „Slovom k slovu“ sa zhoduje s názvom celého cyklu. Zborník pozostáva z najlepších prác celoročných stretnutí. Okrem uvedenia zborníka sa na poslednom podujatí spomínalo na literárneho vedca a prekladateľa z bulharčiny Jána Košku pri príležitosti 75. výročia nedožitých narodenín. Zúčastnila sa ho jeho manželka Mária Košková, ktorá všetkých prítomných obdarovala publikáciou „Najväčšmi znejú tichá“.
Dekonštrukcia podľa času

Galéria z krstu knihy M.Dzúra, dňa 24. novembra 2011 v Lučenci.
SLOVOM K SLOVU

Všetci, ktorí sa zúčastnili 24. septembra jesenného literárneho víkendu skonštatovali, že sa vydaril. Pričinili sa o to najmä prizvaní hostia z literárneho klubu v Martine, ktorí si názov Mädokýš požičali zo svojho minerálneho prameňa. Dušou tohoto klubu a zároveň jeho predsedom je Jano Cíger, ktorý prišiel do nášho literárneho klubu Vlas s Mathejom Thomkom (prezident klubu), Petrou Mečkovou (poetkou) a Petrom Šrankom (známym protagonistom folku). Naši členovia, ktorí sa zúčastnili tvorivej dielne (viedol ju Mathej Thomka) sa oboznámili s versologickými postupmi pri písaní nezvyčajných foriem poézie ako je haiku, cinquain, či tvorba básne z písmena. Priamo „na mieste činu“ museli vytvoriť báseň zodpovedajúcu týmto formám. Omnoho zaujímavejšia ako teória o písaní, bola večerná prehliadka poézie a folkovej produkcie, čítačky prózy a detskej tvorby Martinčanov. Vtipné texty Petra Šranka oživili sálu a miestami i rozosmiali divákov Centra voľného času Magnet.

Poéziou sa prezentovali aj naši členovia klubu, poeti: Martin Dzúr, Jožko Trtol, Vlado Kráľ, Štefánia Drastíková a Diana Čechovičová. Martinskí hostia boli milo prekvapení výbornou poéziou, ktorú vytvorili členovia literárneho klubu Vlas pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci. Na literárnom podujatí vystúpila i operná diva Gabriela Pappová, ktorá zožala veľký úspech. V literárnom bloku sme si zaspomínali na našich slávnych rodákov, ktorí na úseku literárnej histórie, kritiky a vlastnej tvorby v kontexte Slovenska dosiahli počas svojho života maximum. Július Noge rodák z Vidinej, Ivan Kusý z Dobroče a Michal Gáfrik z Gregorovej Viesky si zaslúžia, aby sa o nich hovorilo dnes i v budúcnosti. Divákov zaujal i filmový blok z tvorby Arnolda Kojnoka z Poltára „Ľudia na trati a Pomsta“. Peter Golian sa vynikajúco zhostil moderátorskej úlohy. Víkendové podujatie perfektne zorganizoval bez jedinej chybičky, Michal Abelovský. Potešilo i konštatovanie divákov, že takýchto večerov by mohlo byť v našom meste viac a mali by byť častejšie.

Hana Košková
Autogramiáda Hany Koškovej

a jej najnovšej knihy „Poludnica z Čerepeša“ sa uskutočnila 27. júna 2011 od 14.00 hod. vo firme Július Dováľ – KNIHY DARČEKY na Masarykovej 2 v Lučenci. Podujatie sa konalo v rámci projektu „Slovom k slovu“, ktoré organizuje Novohradské osvetové stredisko v Lučenci – literárny klub V.L.A.S. Súčasťou autogramiády bolo nielen autorské čítanie, ale aj rozprávanie samotnej spisovateľky čo ju viedlo k tomu, aby napísala už druhú knihu povestí a príbehov Novohradu. Ako sama poznamenala, je predovšetkým poetka, ale pri svojej dlhoročnej redaktorskej práci sa stretávala s mnohými ľuďmi, ktorí jej zaujímavú históriu, ešte aj dnes pre viacerých nepoznaného, Novohradu pripomenuli nevšednými legendami.
Vianočný literárny klub "bez snov"

Každoročná prezentácia tvorby členov literárneho klubu pri NOS v Lučenci, ktorého skratka V. L. A. S. znamená Vreckové letisko anjelskych snov, dýchala vianočnou atmosférou. V pondelok 20. decembra 2010 sa stretli v priestoroch Novohradského osvetového strediska. Tento krát to nebolo tradičné Letisko pre sny, ale skôr by sme ho nazvali Letisko bez snov. Šetrí sa na všetkom, ale napriek tomu sa koncoročné stretnutie vydarilo. V roku 2011 si LK pripomenie 20. výročie založenia.
SEVER K JUHU

Sobota 25. septembra patrila spájaniu svetových strán. V Spišskej Novej Vsi sa konalo stretnutie dvoch literárnych klubov – toho spišského a lučenského. Podujatie s názvom Sever k juhu odštartovalo dopoludnia spoločným sedením v priestoroch Spišského osvetového strediska, kam sa do maličkej miestnosti vtesnalo cez 20 poetických duší. Literárny klub V.L.A.S. zastupovali lektorka klubu Hanka Košková a autori Vlaďka Ďurákova a Martin Dzúr. Po naozaj dlhom zvítavaní prečítal v tvorivo elektrizujúcej atmosfére každý z prítomných niečo zo svojej tvorby, ktorú následne hodnotili jeho kolegovia. Diskusie sa viedli až do neskorých poobedňajších hodín, takže neostalo mnoho času a mohol sa začať večerný program, ktorý uviedol hostiteľ Ján Petrík, duša Spišského literárneho klubu. Na autorskom čítaní, ktoré sa odohralo v útulnom prostredí miestneho Domu Matice slovenskej, sa postupne predstavili všetci zástupcovia lučenského literárneho klubu a domácu stranu zastúpili Matej Horbal, Júlia Čurillová a Pavol Garan. Keďže čas bol neúprosný, po večernom programe už ostával priestor len pár slov a nočná cesta domov s hlavami plnými príjemných spomienok.
SLOVO DALO SLOVO

Tak nazvali organizátori jarný literárny víkend pri príležitosti Svetového dňa kníh a autorských práv. Prvý deň (23. apríla) bol venovaný autorskému čítaniu a autori boli rozdelení do troch blokov. Martin Dzúr, ako literárny kritik, využil svoje kontakty a podarilo sa mu. Prišli traja významní hostia - autori spod Tatier: Peter Prokopec, Penelope Toomey a Gabriela Pavlíková.

Z členov nášho LK prezentovali svoju tvorbu: Hana Košková, Katarína Mišíková, Jozef Trtol, Vladimíra Ďuráková, Martin Dzúr, Štefánia Drastíková, Monika Račková, Feri Széplaky a Marta Gálová.

Pre návštevníkov boli pripravené aj sprievodné akcie (divadelný, hudobný a literárno-filmový blok). Silvia Golianová vystúpila hneď na úvod a vybrala si krátku časť monodrámy SOM ŽENA. A ČO? od autorky Katky Mišíkovej. V hudobnom bloku sa predstavili Monika Račková a Martin Lacko. Filmovou tvorbou zaujal divákov Peter Balko, a to natoľko, že nechceli využiť ani prestávku. Pritom celá akcia trvala viac ako tri hodiny Priestory malého divadielka v Dome kultúry B.S. Timravy boli beznádejne obsadené. Z viac ako 40 návštevníkov tvorili väčšinu mladí ľudia. Atmosféra bola vynikajúca, na čom má nemalú zásluhu aj moderátor Feri Széplaky.

Druhý deň (24. apríla) sa v priestoroch NOS konala tvorivá dielňa. Viedla ju Penelope Toomey a témy, ktoré zvolila boli nielen zaujímavé. Podujatie zorganizoval Literárny klub pri BBSK-Novohradskom osvetovom stredisku Lučenec v spolupráci s OZ Timrava a Mestom Lučenec – Oddelenie kultúry.
LETISKO PRE SNY 2009

Prečo práve Letisko pre sny ? – ide o pravidelnú každoročnú prezentáciu tvorby literárneho klubu (LK) pri NOS, ktorého skratka V. L. A. S. znamená Vreckové letisko anjelskych snov.
11. decembra 2009 sa stretli v priestoroch Novohradského múzea a galérie členovia LK a ich priaznivci pri literárno – hudobnom pásme z najnovšej tvorby nádejných autorov.
Moderovania sa zhostil úspešne Feri Széplaky, ktorý je však aj úspešným básnikom. Jeho verše, ako aj ďalších autorov – Martina Dzúra, Mirky Bočíkovej, Margity Janštovej, br. Mária OFM a Katky Mišíkovej predniesli Táňa Kováčová, Dušana Nôtová a Ďusko Tamáš.
Manželia Trtolovci majú svoje úlohy spravodlivo rozdelené – básne svojho manžela Jozefa recituje Oľga Trtolová. Svoju tvorbu predstavili poetky – Vlaďa Ďuráková, Števka Drastíková, Monika Račková. Martin Laczko oživil podujatie hrou na gitare a spevom folklórnych a folkových piesní. V samostatnom speváckom a hudobnom bloku vytvorili výbornú dvojicu s Monikou Račkovou.
Čítali sa aj básne z posledne vydaného zborníka z tvorby členov, ktorý pod názvom „Drevená lastovička“ - recenzia , vydalo Novohradské osvetové stredisko.
Letisko pre sny 2008

Dňa 19. decembra 2008 sa stretli autori z literárneho klubu V. L. A. S. pri Novohradskom osvetovom stredisku so svojimi priaznivcami a priateľmi v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci na tradičnom Letisku pre sny. Prezentovali sa so svojou najnovšou tvorbou a pripravili krásne prekvapenie pre vedúcu klubu J. Sivákovú. Podujatie moderovali Katka Mišíková a Feri Széplaky, autorov predstavila Hanka Košková a o nevšedný hudobný zážitok sa postaralo dievčenské hudobné trio. Celkový dojem z hovoreného slova a hudby bol umocnený vystavenými dielami Majstra Pavla z Levoče.
Letisko pre sny 2007

Ocenení na rôznych celoslovenských literárnych súťažiach od založenia klubu:

  • poézia: Tijana Čečezová, Martin Dzúr, Vladimíra Ďuráková, Radka Hoffmanová, Martina Hoffmanová, Eva Nôtová – Kadlubeková, Marek Kuruc, Martina Magicová, Katka Mišíková, Anna Slatinská, Peter Szentpéteri, Jozef Trtol, Ľuboslava Zdechovanová
  • próza: Katka Mišíková, Martin Dzúr
  • Knihy : Radka Hoffmanová: Prečo tam máš dva fúriky
    Jozef Trtol: Humno plné anjelov, Kroky pod Akropolou – básnické zbierky
    Neškrabte si to ! – zborník LK, r. v. 1999
    Zabudnem si tu kúsok duše - zborník LK, r. v. 2007

Práce ocenených členov klubu sú uverejňované v zborníkoch z jednotlivých súťaží. Na rozhlasovej stanici Devín v literárnej relácii Hronka, ktorá sa vysielala raz v mesiaci sa prednášala tvorba Vladimíry Ďurákovej, Martiny Magicovej, Katky Mišíkovej, Evy Nôtovej – Kadlubekovej.


Späť na LK V.L.A.S.