Vitajte

            


 Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program


Literárny klub V.L.A.S.
(Vreckové letisko anjelskych alebo autorských snov)

Prvé stretnutie budúcich členov klubu sa konalo v novembri 1991, na základe vyhlásenia celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Zvolen, kedy sme zistili, že v Lučenci a okolí je veľa talentovaných autorov. Členstvo sa mení, tí mladší odchádzajú do škôl, za zamestnaním, ale podstatné je, že sa radi na stretnutia vracajú, počet je cca 15 - 20, viac básnikov ako prozaikov.

Stretnutia sa konajú raz mesačne, niekedy viackrát (podľa potreby a záujmu) v priestoroch NOS. Hodnotí sa nová tvorba členov, vyberajú práce na literárne súťaže, do časopisov, rozhlasových relácií, diskutuje sa o klasickej i súčasnej literatúre, o trendoch v literárnom vývoji a pod.

Lektorkou LK je spisovateľka Hana Košková, ktorá žije a tvorí v Lučenci, pravidelne chodí na stretnutia, vyjadruje sa k tvorbe, navrhuje zlepšenia, pripravuje referáty zo slovenskej i svetovej literatúry, ako i z teórie literatúry, taktiež pomáha pri výbere najlepších prác na súťaže, do časopisov a rozhlasových relácií.

Poslaním LK je vytvárať podmienky na stretávanie sa začínajúcich autorov, alebo záujemcov o literatúru bez rozdielu veku, pomáhať pri propagovaní autorov formou prezentácií, posielaním prác na literárne súťaže a do médií - štatút LK .
Od názvu literárneho klubu sa odvíja podujatie Letisko pre sny - každoročná prezentácia tvorby, posledné roky spojená aj s tvorivou literárnou dielňou.


Členovia klubu:
Michal Abelovský - vedúci klubu, Hana Košková - lektorka, Lucia Kresanová, Anna Bírová,
Mirka Bočíková, Ing. Ivan Bračok, Mgr. Štefánia Drastíková, Mgr. Martin Dzúr,
Mgr. Vladimíra Ďuráková, Michaela Galádová, Marta Gálová, Ing. Ján Hikker,
Margita Janštová, Bc. Eva Kadlubeková, Tatiana Kováčová, Dáša Krňanová,
Ján Melicher, Mgr. art. Katka Mišíková, Lýdia Olšinská, Monika Račková,
Lucia Spodniaková, Jaroslav Szabó, František Széplaky, Mgr. Jozef Trtol,
Br. Mário Tinák ofm, Júlia Ondrejková, Diana Čechovičová, Eva Kmeťová,
Vladislav Král, Daniel Szoó, Igor Liška, Ľubomír ČinčuraDo pozornosti autorom!

Literárnemu klubu V.L.A.S. darovala 25. marca 2022 Iveta Zaťovičová viaceré literárne časopisy:

- DOTYKY:
1, 2, 4/2021, 1+2/2020, 1 až 6/2019, 1, 3, 4, 5, 6/2018, 1 až 6/2017, 3 až 6/2016

- LITERÁRNY TÝŽDENNÍK:
3-4/2022, 5-6/2022,
43-44/2021, 41-42/2021, 39-40/2021, 37-38/2021, 35-36/2021, 33-34/2021, 31-32/2021, 29-30/2021, 27-28/2021, 25-26/2021, 23-24/2021, 21-22/2021, 19-20/2021, 17-18/2021, 13-14/2021, 9-10/2021, 7-8/2021, 5-6/2021, 3-4/2021, 1-2/2021
43-44/2020, 41-42/2020, 39-40/2020, 37-38/2020, 33-34/2020, 31-32/2020, 15-16/2020, 13-14/2020, 11-12/2020, 9-10/2020, 7-8/2020, 5-6/2020, 3-4/2020, 1-2/2020

- SLOVENSKÉ POHĽADY:
1,2,3/2022, 1 až 12/2021, 1 až 11/2020, 1 až 12/2019, 1 až 12/2018, 6 až 12/2017

- ROMBOID:
7 až 10/2017, 1 až 10/2018

- FRAKTÁL:
1 až 4/2019

Kto má záujem, môže si ľubovoľné číslo prevziať alebo požičať buď na stretnutí klubu raz za mesiac alebo počas pracovných dní od 7.30 do 15.30 (volať Abelovský 047/4512703).Súpis edičnej činnosti

2021/2022 - "NOVLITERO (Novohradské literárne osobnosti)" - 30. výročie LK, bulletin
2018 - "VLAK LITERATÚRY" - literárny zborník členov LK
2018 - "Píšeme pre deti" - literárne tvorivé dielne v základných školách, bulletin
2016 - "H/VLAS NE/UTO/PÍŠ" – literárny zborník členov LK
2015 - "MLADÍ S MLADÝM" - literárny zborník členov LK
2013 - "VLAK LITERATÚRY" - literárny zborník členov LK
2012 - "GRAFIKON" - Eva Kmeťová
2011 - "SLOVOM K SLOVU" - literárny zborník členov LK
2011 - "DEKONŠTRUKCIA PODĽA ČASU" - Martin Dzúr
2010 - "PRIATEĽOM" - Mário Tinák
2009 - "Drevená lastovička" - literárny zborník členov LK
2009 - "Posledný Kentaur" - Mgr. Jozef Trtol
2007 - "Zabudnem si tu kúsok duše" - zborník vlastnej tvorby členov LK
2003 - "Prečo tam máš dva fúriky?" - Radka Hoffmanová
2003 - "Kroky pod Akropolou" - Mgr. Jozef Trto
2003 - "Humno plné anjelov" - Mgr. Jozef Trtol
2000 - "Neškriabte si to!" - literárny zborník členov LK
2000 - "Slepec cez palubu" - František Pastirčák

Ocenenia členov klubuZhrnutie základných informácií

Výber z tvorby členov klubu

Literárne okienko

AKCIE LK V.L.A.S. (správy a fotogalérie)Na stretnutia literárneho klubu má otvorené dvere každý záujemca – nádejný literát, ale aj ten, kto je ochotný počúvať, čo píšu iní. Príďte medzi nás, radi vás privítame!
Termín stretnutí zverejňujeme na našej web stránke v aktuálnom mesačnom programe podujatí.


Kontaktná adresa: Michal Abelovský
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci

J. Kármána 2
984 01 Lučenec
Tel.: + 421 47 451 27 03
e-mail: abelovsky@noslc.sk