Vitajte

            
Theatre autumn 2011Aj v roku 2011 pripravuje Novohradské osvetové stredisko v Lučenci projekt "Divadelná jeseň" v spolupráci so slovenskými a maďarskými partnermi. Hlavným cezhraničným partnerom je knižnica Balassi Bálint Megyei Konyvtár és Kőzművelődési Intézet Salgótarján. Ďalšie maďarské a slovenské partnerské organizácie spolupodieľajúce sa na realizácii: Mikszáth Kálmán Művelődési Központ Balassagyarmat (HU), Novohradský OV Csemadok Lučenec, Mesto Lučenec, OZ Euroregion Neogradiensis, OZ Caduceus, OZ Timrava, Mesto Poltár, Mesto Fiľakovo.
Projekt pod názvom: THEATRE AUTUMN 2011 - Divadelná jeseň 2011. Má pripravený pestrý divadelný program, ktorý zahŕňa aktivity v regióne Novohrad (SR) a Župe Nógrád (MR) s finančnou podporou Visegrad Fund - Small grants.Theatre autumn 2011


Podujatia v rámci projektu "Divadelná jeseň" sú realizované s finančnou podporou IVF.


BULLETIN