Vitajte

            


 Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2
984 01 Lučenec
REGISTER ZMLÚVKolektívna zmluva Základnej odborovej organizácie pri NOS 2022

Kolektívna zmluva Základnej odborovej organizácie pri NOS 2021

Kolektívna zmluva Základnej odborovej organizácie pri NOS - Dodatok č.1/ 2021V súlade so zákonom č.546/2010 Z.z. je Novohradské osvetové stredisko v Lučenci ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK povinnou osobou, ktorá zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry. Podmienky a lehoty zverejňovania sú upravené v citovanom zákone.


Zmluva o združenej dodávke plynu - 30.12.2014

Zmluva o združenej dodávke elektriny / plynu - 21.11.2014

Mandátna zmluva BOZP - 20.05.2011

Zmluva Konica Minolta prenájom - 03.05.2011

Obchodná zmluva o dodávke vody... - 01.01.2011

Zmluva o dodávke plynu - dodatok - 01.01.2011


Od 1.11.2011 sú aktuálne informácie dostupné na tejto adrese.


Staršie dokumenty z roku 2011: