Vitajte

            


 Novohradské osvetové stredisko


Novohradský folklórny festival


Literárny klub V.L.A.S.


Klub paličkovanej čipky PAVÚČIKPlán činnosti 2022
Plán na stiahnutieVyhodnotenie činnosti 2021
Vyhodnotenie na stiahnutie
Prílohy na stiahnutieRegionálny kultúrny spravodajca
- REKUS -


GDPR- účastníci podujatí
- zmluvné vzťahy
- zodpovedná osobaInternational Folklore Festival in Nograd 2009Art DaysArtistic SeasonsArtistic AutumnPicnic of V4 NationsV4 STREAM
- 100 years after the outbreak of WW1V4 STREAMTHEATRE AUTUMN
2011THEATRE AUTUMN
- 20th JubileeKALENDÁR VÝROČÍ -
KATALÓG PODUJATÍKalendár výročí - Katalóg podujatí 2023Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2022Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2021Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2020Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2019Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2018Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2017Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2016Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2015Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2014Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2013Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2012Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2011Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2010


Pozvánky

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami BBSK - SPRIEVODCA
Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2023 - KALENDÁR
Podrobnú ponuku našich podujatí nájdete v rubrike - PROGRAM
Terminovník súťaží, prehliadok a festivalov 2023 - TERMÍNOVNÍK
Prihlasovanie do celoštátnych postupových súťaží - Manuál - NOC
Regionálny kultúrny spravodajca - mesačník NOS - REKUSPozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci Vás pozýva na stretnutie dňa 27. februára 2023 (pondelok) o 15.30 hod. na stretnutie literárneho klubu V.L.A.S. v priestoroch novohradského osvetového strediska – malá sála na poschodí (J. Kármána 2). Našou snahou je vytvárať podmienky na stretávanie sa mladých, začínajúcich autorov, ale aj záujemcov o literatúru (predovšetkým z radov stredoškolskej mládeže). Ponúkame priestor na prezentáciu svojej tvorby a podporujeme nadšencov literárneho umenia v ich záľube písať, či snahe umelecky sa rozvíjať. Lektorkou literárneho klubu je spisovateľka Hana Košková. Stretnutia sa konajú raz mesačne. Každý kto píše alebo iba uvažuje o písaní, má u nás dvere otvorené!

________________________________________________


Pracovná ponuka


Novohradské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja hľadá vhodného adepta na pracovnú pozíciu samostatný odborný pracovník na úsek folklór, tanec, hudba a spev, populárna hudba. Termín nástupu do zamestnania 1.4.2023 alebo aj skôr, podľa dohody. Bližšia špecifikácia:

1. Folklór, tanec, hudba, spev, populárna hudba
2. Monitorovanie miestnej kultúry v regióne


Požiadavky na uchádzača:
- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
- vzdelanie v oblasti hudby a tanca, alebo VŠ vzdelanie pedagogického či umeleckého smeru je vítané
- prehľad v oblasti kultúry a skúsenosti s prácou s ľuďmi rôznych vekových kategórií výhodou
- manažérske schopnosti, komunikatívnosť, učenlivosť, samostatnosť, časová flexibilita, organizačné schopnosti – realizácia vzdelávacích a prezentačných podujatí
- marketing , riadenie propagácií podujatí Novohradského osvetového strediska
- vodičské oprávnenie skupiny B výhodou
- trestná bezúhonnosť
- prax práce v umeleckom telese vítaná (napr. folklórny súbor, hudobná skupina, orchester, atď.)


Ponúkaný plat podľa tarifnej tabuľky pre zamestnancov vo verejnej správe.

Žiadosti posielajte do 24.2.2023 na adresu:
Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2/2
984 01 Lučenec


Zásielka musí obsahovať
- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe v oblasti kultúry a umenia
- doklad o stredoškolskom poprípade aj vysokoškolskom vzdelaní
- potvrdenia o ukončení odborných kurzov v oblasti umenia alebo kultúry
- platný výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac)
- motivačný list
- pracovné referencie
-presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.________________________________________________Pozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci Vás pozýva na stretnutie dňa 16. januára 2023 (pondelok) o 15.30 hod. v priestoroch novohradského osvetového strediska – malá sála na poschodí (J. Kármána 2).
Našou snahou je vytvárať podmienky na stretávanie sa mladých, začínajúcich autorov, ale aj záujemcov o literatúru (predovšetkým z radov stredoškolskej mládeže). Ponúkame priestor na prezentáciu svojej tvorby a podporujeme nadšencov literárneho umenia v ich záľube písať, či snahe umelecky sa rozvíjať. Lektorkou literárneho klubu je spisovateľka Hana Košková. Stretnutia sa konajú raz mesačne. Každý kto píše alebo iba uvažuje o písaní, má u nás dvere otvorené!

Pozvánky