Vitajte

            


 Novohradské osvetové stredisko


Novohradský folklórny festival


Literárny klub V.L.A.S.


Klub paličkovanej čipky PAVÚČIKPlán činnosti 2022
Plán na stiahnutieVyhodnotenie činnosti 2021
Vyhodnotenie na stiahnutie
Prílohy na stiahnutieRegionálny kultúrny spravodajca
- REKUS -


GDPR- účastníci podujatí
- zmluvné vzťahy
- zodpovedná osobaInternational Folklore Festival in Nograd 2009Art DaysArtistic SeasonsArtistic AutumnPicnic of V4 NationsV4 STREAM
- 100 years after the outbreak of WW1V4 STREAMTHEATRE AUTUMN
2011THEATRE AUTUMN
- 20th JubileeKALENDÁR VÝROČÍ -
KATALÓG PODUJATÍKalendár výročí - Katalóg podujatí 2022Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2021Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2020Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2019Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2018Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2017Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2016Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2015Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2014Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2013Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2012Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2011Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2010


Pozvánky

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami BBSK - SPRIEVODCA
Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2022 - KALENDÁR
Podrobnú ponuku našich podujatí nájdete v rubrike - PROGRAM
Prihlasovanie do celoštátnych postupových súťaží - Manuál - NOC
Regionálny kultúrny spravodajca - mesačník NOS - REKUSOZNAM

Oznamujeme Vám, že Novohradské osvetové stredisko v Lučenci bude dňa 18.11.2022 pre verejnosť zavreté z dôvodu čerpania pracovného voľna. Inštitúcia bude opäť otvorená dňa 21.11.2022 od 07:30. V prípade potreby a v neodkladných prípadoch prosím kontaktujte riaditeľa inštitúcie Mgr. Stanislava Spišiaka na tel. čísle 0948 168 263.
Pracovná ponuka


Novohradské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja hľadá vhodného adepta na pracovnú pozíciu Vedúca/i oddelenia ekonomicko-technických činností. Termín nástupu do zamestnania 1.1.2023.


Požiadavky na uchádzača:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru

Požadovaná prax: Minimálne 1 rok odbornej ekonomickej praxe
Prax v oblasti ekonomiky kultúry a umenia výhodou
Prax vykonávaná v kultúrno-osvetovej činnosti je výhodou
Prax v riadiacej funkcii je výhodou


Celé znenie pracovnej ponuky na pozíciu:
Vedúca/i oddelenia ekonomicko-technických činností

Žiadosti posielajte do 6.12.2022 na adresu:
Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2/2
984 01 Lučenec________________________________________________


Pracovná ponuka


Novohradské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja hľadá vhodného adepta na pracovnú pozíciu samostatný odborný pracovník pre dielňu ľudových remesiel a súčasných výtvarných techník – vedúca/i Dielničky. Ide o 80% pracovný úväzok. Termín nástupu do zamestnania 1.1.2023.


Požiadavky na uchádzača:
- minimálne stredoškolské vzdelanie
- vzdelanie umeleckého smeru je vítané
- prehľad a znalosť rôznych remeselných techník – tradičných i moderných
- skúsenosti s prácou lektora pre rôzne vekové kategórie
- kreativita pri práci s detským kolektívom (hlavne s MŠ a ZŠ)
- kreativita pri práci s kolektívom seniorov
- tvorivosť, učenlivosť, samostatnosť, časová flexibilita, organizačné schopnosti – realizácia vzdelávacích, tvorivých a prezentačných podujatí
- práca s PC na užívateľskej úrovni
- vodičské oprávnenie skupiny B výhodou
- trestná bezúhonnosť


Ponúkaný plat podľa tarifnej tabuľky pre zamestnancov vo verejnej správe.

Žiadosti posielajte do 25.11.2022 na adresu:
Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2/2
984 01 Lučenec


Zásielka musí obsahovať
- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe v oblasti kultúry a umenia
- doklad o stredoškolskom poprípade aj vysokoškolskom vzdelaní
- potvrdenia o ukončení odborných kurzov v oblasti umenia alebo kultúry
- platný výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac)
- motivačný list
- písomný materiál „Stručná koncepcia rozvoja fungovania „Dielničky“ Novohradského osvetového strediska, Ulica J. Kármána 2/2, 984 01 Lučenec v rozsahu max dve strany A4
- pracovné referencie
-presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.________________________________________________


Pracovná ponuka


Novohradské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja hľadá vhodného adepta na pracovnú pozíciu samostatný odborný pracovník pre záujmovú a výchovno-vzdelávaciu činnosť, dokumentaristiku a marketing. Termín nástupu do zamestnania 1.1.2023. Bližšia špecifikácia:

1. Výchovno-vzdelávacia činnosť v oblasti sociálno-patologických javov (tzv. sociálne deviácie, sociálnonegatívne javy), ktoré sú jedným zo závažných problémov súčasného spoločenského vývoja so zameraním na študujúcu mládež, seniorov a špeciálne sociálne skupiny (napr. drogovo závislí a pod.).
2. Dokumentaristika a marketing


Požiadavky na uchádzača:
- minimálne stredoškolské vzdelanie
- prehľad v oblasti kultúry a skúsenosti s prácou s ľuďmi rôznych vekových kategórií výhodou
- manažérske schopnosti, komunikatívnosť, učenlivosť, samostatnosť, časová flexibilita, organizačné schopnosti – realizácia vzdelávacích a prezentačných podujatí
- zdokumentovanie podujatí - fotografovanie, práca s kamerou nasledné spracovanie záznamu v PC
- práca s PC na pokročilej úrovni – znalosť grafických programov, spracovanie video a audiozáznamov výhodou
- marketing , riadenie propagácií podujatí Novohradského osvetového strediska
- vodičské oprávnenie skupiny B výhodou
- trestná bezúhonnosť


Ponúkaný plat podľa tarifnej tabuľky pre zamestnancov vo verejnej správe.

Žiadosti posielajte do 25.11.2022 na adresu:
Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2/2
984 01 Lučenec


Zásielka musí obsahovať
- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe v oblasti kultúry a umenia
- doklad o stredoškolskom poprípade aj vysokoškolskom vzdelaní
- potvrdenia o ukončení odborných kurzov v oblasti umenia alebo kultúry
- platný výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac)
- motivačný list
- písomný materiál „Stručná koncepcia rozvoja fungovania Výchovno-vzdelávacej činnosti v oblasti sociálno-patologických javov (tzv. sociálne deviácie, sociálnonegatívne javy, šikana, kyberšikana, podvody na senioroch atď. ) v Novohradskom osvetovom stredisku, Ulica J. Kármána 2/2, 984 01 Lučenec v rozsahu max dve strany A4
- pracovné referencie
-presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.________________________________________________


BULLETIN


Pozvánka V.L.A.S.

Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci Vás pozýva na stretnutie dňa 26. septembra 2022 (pondelok) o 15.30 hod. v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci v malej sále na 1. poschodí.
Našou snahou je vytvárať podmienky na stretávanie sa mladých, začínajúcich autorov, ale aj záujemcov o literatúru (predovšetkým z radov stredoškolskej mládeže). Ponúkame priestor na prezentáciu svojej tvorby a podporujeme nadšencov literárneho umenia v ich záľube písať, či snahe umelecky sa rozvíjať. Lektorkou literárneho klubu je spisovateľka Hana Košková. Stretnutia sa konajú raz mesačne. Každý kto píše alebo iba uvažuje o písaní, má u nás dvere otvorené!

Harmonogram podujatia, Pozvánka - list

Štatút fotosúťaže „Mladosť v tradícií národa“


BULLETIN
BULLETINS regionálnou vstupenkou za kultúrnym dedičstvom. Regiónpas je regionálna vstupenka, ktorá umožňuje:

- jednorazový vstup do múzeí a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a ďalšie benefity

- 20 % zľava na remeselné kurzy v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

- 20 % zľava na vstupné do hvezdární a planetária

- zľavu na nákup v cukrárni a gelaterii @mojasrdcovka

- PREDAJNÁ CENA: 10€

Zakúpením #regionpasu sa môžete zapojiť do SÚŤAŽE O RODINNÝ REKREAČNÝ POBYT v hodnote 486€ v rezorte Masarykov dvor. Do žrebovania budú zaradené vstupenky zakúpené do 12.12.2022.

Regiónpas je možné zakúpiť v pokladni NMG od 12.4.2022 alebo na vybraných miestach od 11. 4. 2022

Viac informácii: Za horami za dolami BBSKPrenájom nebytových priestorov
Banskobystrický samosprávny kraj , správca majetku Novohradské osvetové stredisko, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenájom majetku na 1 rok
ponuka
Dňa 17.5.2022BULLETINVyhodnotenie na stiahnutie:
Výtvarné spektrum 2022
AMFO 2022

BULLETINPRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIEPRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIEPozvánka - PORTRÉTY - Erik Kružliak

Pozývame Vás na výstavu fotografií Erika Kružliaka s názvom PORTRÉTY. Sprístupnená bude v termíne 1.- 30.6.2021, počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod. v priestoroch Novohradského osvetového strediska.


TIMRAVA 2021 - 70. výročie úmrtia Boženy Slančíkovej-Timravy (1867 – 1951)
Obec Polichno, Novohradské osvetové stredisko a Novohradská knižnicaKnihu : Milan Gábor - ŽIVOT JEDNÉHO ČLOVEKA NA BUDINSKÝCH LAZOCH (Peter Fízeľ) je možne zakúpiť na obecnom úrade v Budinej v cene 5,00 EUR.


Ponuka publikácií:
1. Tibor Urbašík: Spomienky z okolia horného Ipľa 10,- eur.
2. Mária Adamová: Lučenec v plameňoch strachu a hrôzy 7,- eur.
3. Jozef Mach: Môj pamätník 14,- eur.
- denník frontového vojaka z rokov 1915 – 1918
- Samuel Činčurák: VOJNA, malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 – 1918


Zverejnenie prebytočného majetku

Zverejnené 18.5.2021


Prenájom nebytových priestorov

Zverejnené 14.4.2021Digitálny sprievodca kultúrnymi službami BBSK


Aktuálne informácie o kultúre na stránkach
Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií - AKOI
: www.akoi.sk
Aktuálne informácie k realizácií súťaží a prehliadok: www.nocka.sk


Upozorňujeme záujemcov na možné zrušenie alebo zmenu termínu niektorých podujatí z dôvodu šírenia COVID-19. Prosíme overte si u organizátora, či sa podujatie uskutoční.
Sledujte nás na webe www.noslc.sk a na sociálnej sieti https://www.facebook.com/novohradske.stredisko