Üdvözöljük

            


 Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2
984 01 Lučenec


A Nógrádi Művelődési Központ küldetése , helyi közigazgatási szinten hozzájárulni a Losonci és Poltári járás kulturális életének fejlődéséhez.

Az intézmény az önigazgatás elve alapján működik , alapítója és fenntartója a Besztercebányai Megyei Önkrományzat www.vucbb.sk)

Intézményünk hozzájárul a lakosság általános műveltségének gyarapításához, erősíti a regionális és nemzetiségi kultúrához való kötődést és támogatja a környzetvédő programokat.

Munkánk során aktívan együttműködünk a helyi önkormányzatokkal, helyi és regionális művelődési intézményekkel és a civil szervezetekkel.

Munkaterületeink:

  • művészeti munka
  • közművelődés
  • helyi kultúra – együttműködés a községekkel
  • kisebbségi kultúra
  • határmenti és határon átnyúló együttműködésA Nógrádi Művelődési Központ székhelye Losonc. Az irodaház a történelmi városrészében található a Kármán utca 2 szám alatt. A műemléképület mint Polgári ház név alatt szerepel az emlékműveket nyilvántartásában.

Novohradské osvetové stredisko
J. Kármána 2
984 01 Lučenec
Szlovákia

Tel.: + 421 47 433 15 34
e-mail: noslc@noslc.sk