Vitajte

            


 V roku 2009 realizovalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spolupráci s maďarským partnerom Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet v Šalgotarjáne spoločný projekt pod názvom: Medzinárodný novohradský folklórny a gastronomický festival - Nógrádi Nemzetközi Folklór és Gasztronómiai Fesztivál - International Folklore and Gastronomy Festival in Novohrad. Projekt zastrešoval MNFF, ktorý už má v našom regióne dlhoročnú tradíciu, ako aj ďalšie podujatia venované folklóru a ľudovej kultúre realizované súbežne v regióne Novohrad (SR) a Župe Nógrád (MR).

V tomto roku sa okrem ďalších partnerov významnou mierou na financovaní programu podieľala Európska únia, nakoľko projekt získal finančnú podporu cez Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 - Budujeme partnerstvá www.husk-cbc.eu

"Obsah tohto webu nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie."

Webstránky venované podujatiu: www.nogradfolklor.hu

Web nášho maďarského partnera BBMK: www.bbmk.hu

Niektoré z podujatí realizovaných v rámci projektu

MEDZINÁRODNÝ NOVOHRADSKÝ FOLKLÓRNY A GASTRONOMICKÝ FESTIVAL„O zlatú guľôčku“

Je názov regionálnej súťažnej prehliadky v ľudovom speve detí, ktorá sa uskutočnila v piatok 20.11.2009 v Kokave nad Rimavicou. Prehliadku otvorila Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Súťaže sa zúčastnilo 13 interpretov v dvoch kategóriách, ktorí postúpili z obvodových kôl. Odborná porota v zložení Andrea Jágerová zo Zvolena, Stanislava Zvarová z Klenovca a Juraj Matiaš z Veľkého Krtíša, rozhodla nasledovne:

I. kategória:
1. miesto: Soňa Ňuňuková – ZŠ Kokava nad Rimavicou
2. miesto: Nikoleta Lenická – ZŠ Vajanského, Lučenec
3. miesto: Peter Boroš – ZŠ Cinobaňa

II. kategória:
1. miesto: Barbora Jackuliaková – ZŠ Školská, Fiľakovo
2. miesto: Martina Štefančíková – ZŠ Kokava nad Rimavicou
3. miesto: Bronislava Kamenská – ZŠ Halič

Súťažiacich doprevádzala ľudová hudba Slavomíra Melicherčíka a ako hosť prehliadky vystúpil detský folklórny súbor Radosť z Klenovca.
Usporiadateľmi podujatia boli NOS Lučenec a obec Kokava nad Rimavicou.
Festival hudobného folklóru

Regionálna súťažná prehliadka sólistov spevákov, inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb sa konala dňa 10. októbra v Kultúrnom dome vo Vidinej.
Na krajskú súťažnú prehliadku, ktorá sa uskutoční 21. novembra v Telgárte, postupujú:
Spevácke skupiny: ŽSS Škorec pri FSk Vidiná a ŽSS Vidovenky pri FS Ipeľ Lučenec. Sólisti speváci: Iveta Kýpeťová (Poltár), Angelika Kokyová (Vidiná) a Anna Ďurišová (Vidiná). Sólista inštrumentalista: Daniel Ivanič (Točnica).
Festivalu sa zúčastnilo 9 speváckych skupín, 7 sólistov spevákov a 1 ľudová hudba.
Novohradský medzinárodný folklórny a gastronomický festival

V tomto roku sa v rámci festivalu prezentovali zahraničné súbory: Val D´Akragas - Taliansko, KUD Mladost - Srbsko, MUGURELUL - Rumunsko, VESNA - Ukrajina, Ensemble Schwäbischer Albverein - Nemecko, KHORUMI detský folklórny súbor - Gruzínsko, Goralská ľudová hudba - Poľsko, zo slovenských súborov sa predstaví ZEMPLÍN, ďalej to budú domáce novohradské folklórne súbory zo Slovenska ale aj z Maďarska.

FOTOGALÉRIA zo slovenských dejísk XIV. ročníka festivalu - 29.7.- 2.8.2009
Poipeľský umelecký festival

V tomto roku sa konal už 9. ročník dňa 25. júla vo Veľkej nad Ipľom festival venovaný regionálnej kultúre. Podujatie, ktorého hlavným organizátorom je OV CSEMADOK Lučenec je vo svojej programovej štruktúre zamerané na rôznorodosť umeleckej kultúry ( slovenskej , maďarskej , rómskej) s cieľom prezentovať ľudovú kultúru a gastronómiu – ľudové výtvarné umenie – duchovnú kultúru , detské a mládežnícke programy a iné umelecké žánre. Projekt priamo osloví a zapojí všetky umelecké telesá regiónu, pričom počíta aj vystúpením hosťujúcich súborov z iných regiónov Slovenska a Maďarska .
Heligonkári 2009

Dňa 2. mája sa v Dome kultúry Budiná konal už 16. ročník súťažnej prehliadky heligonkárov. Členovia poroty skonštatovali, že úroveň interpretov sa odborne zlepšuje a radosť mali hlavne z mladých interprétov, ktorí prejavujú hlbokú umeleckosť v udržiavaní tradícií. Ocenení boli traja heligonkári. Titul Majster heligonkár bol udelený Danielovi Ivaničovi z Točnice a Milanovi Halajovi z Lovinobane. Tomáš Suja z Píly získal cenu za iskrivý dynamický prejav.