Vitajte

            
Lektorka klubu V.L.A.S.
Hana KoškováHana Košková, rodená Grešová sa narodila 7. júna 1942 v Tuhári. Študovala na SZŠ v Lučenci a po jej ukončení od roku 1960 do 1978 pracovala ako zdravotná sestra v OÚNZ v Lučenci.
Od roku 1978 do roku 1990 bola redaktorkou okresných novín Ipeľ, neskôr regionálneho týždenníka Novohrad v Lučenci. Od roku 1992 pôsobí ako poetka v slobodnom povolaní.
Do literárnej tvorby vstúpila v roku 1976 zbierkou Pod teplom krvi ( Odmena I. Krasku), v ktorej sa sústredila na intímnu lyriku a materstvo, ale aj verše s povstaleckou tématikou. Tradičné motívy rodiny, dedinského prostredia a medzigeneračných vzťahov na pozadí zážitkov z vlastného detstva spracovala v súbore lyricko reflexívnych básní Spojitosť (1978), ktoré venovala svojmu otcovi. Kritický pohľad na neduhy súvekej spoločnosti vyjadrila v básnickej zbierke Spätné zrkadlo (1988, Cena vydavateľstva Slovenského spisovateľa), ďalšie občiansko-lyrické básne s dôrazom na etický a existenčný rozmer vo sfére medziľudskej komunikácie obsahovala kniha básní Tvár pri tvári (1988). Problematika životných peripetií súčasnej ženy priblížila v introvertne zafarbenej zbierke lyrických miniatúr Vnútrozemie (1989). V roku 2000 vychádza intímne ladená básnická zbierka Záhrada, zviera vo mne (Prémia Spolku slovenských spisovateľov). Jej poetické dielo reprezentuje básnická zbierka Náhrdelník z hrdličiek (2001).
Koncom roka 2012 jej boli vydané až dve knihy, jedna zbierka poézie Robotnica na poslednú chvíľu a druhá pod názvom Uľa-Fuľa krotí farby. Slávnostný krst sa uskutočnil začiatkom roka 2013. V roku 2017 vydala knihu Repujúci grep.
Z autorovej tvorby

Pod teplom krvi - 1976
Spojitosť - 1978
Spätné zrkadlo - 1982
Tvár pri tvári - 1988
Vnútrozemie - 1989
Záhrada, zviera vo mne - 2000
Náhrdelník z hrdličiek - 2001
Súrodenci zo sna - 2006
Príbehy z Ľudožrútskej ulice - 2007
Mara medvedia:
- Povesti a legendy z Novohradu - 2007
Vitajte v Krkaháji - 2009
Poludnica z Čerepeša – 2011
Robotnica na poslednú chvíľu - 2012
Uľa-Fuľa krotí farby - 2012
Janičiarka – Legenda z Novohradu - 2015
Repujúci grep - 2017

Spisovateľka žije a tvorí v Lučenci, pravidelne chodí na stretnutia, vyjadruje sa k tvorbe, navrhuje zlepšenia, pripravuje referáty zo slovenskej i svetovej literatúry, ako i z teórie literatúry.

Autorka z poetologického hľadiska preferuje voľný verš. V jej poézii prevažujú básne občianskej lyriky s prvkami satiry, sarkazmu a irónie. Zamýšľa sa nad etickými a bytostne existenčnými otázkami spoločnosti. Jej poézia bola preložená do literárnych časopisov v Poľsku, Bulharsku, Rumunsku a na Ukrajine. Autorka prispieva do časopisov Nové slovo, Romboid, Slovenské pohľady, Slovenské národné noviny, Literárny týždenník a iné. Verše jej vysielajú v Slovenskom rozhlase. Venuje sa recenzistike a kritike. V roku 2000 jej udelili Cenu Slovenských pohľadov za poéziu. Za dlhoročnú literárnu tvorbu si Hana Košková 11. februára 2000 prevzala Cenu mesta Lučenec.