Vitajte

            
Člen klubu V.L.A.S.
Mgr. Vladimíra ĎurákováŽije a pôsobí v Lučenci. Pracuje v sociálnej oblasti. Sociálna práca, ktorej sa venuje je pre ňu nielen zamestnaním, ale aj koníčkom a srdcovou záležitosťou. Jej literárne prvotiny uzreli svetlo sveta už na základnej škole. Publikovala v rôznych literárnych časopisoch a zborníkoch. V literárnom časopise Dotyky mala uverejnené pásmo básní. Jej básne boli odvysielané v Slovenskom rozhlase. Zúčastnila sa rôznych literárnych súťaží na ktorých získala rôzne ocenenia. Členkou literárneho klubu V.L.A.S v Lučenci je od roku 1991. „ Tak ako potrebujem k životu dýchať vzduch tak je pre môj život dôležité písanie básní “. Takto vyjadrila svoj vzťah k písaniu básní Vlaďka. V roku 2010 prezentovala svoju tvorbu aj na jarnom literárnom víkende „SLOVO DALO SLOVO“ v Lučenci a na spoločnom stretnutí s LK v Spišskej Novej Vsi nazvanom „SEVER K JUHU“.

Z autorovej tvorbyESO

Peniaze nás zvádzajú
aj rozvádzajú,
schádzajú aj rozchádzajú,
vždy vyložia na stôl ESO
a nad nami vyhrávajú.Bez slov

Na múriku boli slová zbytočné.
Dvaja slimáci v objatí,
zlepení do peny
Nemý, bez slov.
som ich pravdivým dotykom.
A hanbil sa za to,
že mám jazyk.
A slová rozprávam.XXX

Skloň hlavu
pred dverami
do ktorých vchádzaš.
Pohlaď stôl, kruh
do ktorého
sadíš
teplý chlieb.XXX

Som čistá
priesvitná
tečiem
a rozvoniavam
kvetmi.
Dýcham
zelenú
farbu
stromov
rukami
rozhadzujem
ústa
plné
zeme.Obraz

Maľovali sme obraz.
Spojené ruky
vo vyzlečenom
ateliéri.

Loď tiel
sa preťažila.
Narazila hlavu.
Skutočnosť
ju pohltila.
Dolámal
ju ľadovec.