Vitajte

            


 Novohradské Osvetové StrediskoRegionálny kultúrny spravodajca
- REKUS -Art Days
Artistic SeasonsArtistic AutumnPicnic of V4 NationsV4 STREAM
- 100 years after the outbreak of WW1V4 STREAMTHEATRE AUTUMN
2011THEATRE AUTUMN
- 20th Jubilee


International Folklore Festival in Nograd 2009Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2021Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2020Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2019Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2018Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2017Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2016Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2015Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2014Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2013Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2012Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2011Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2010Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program


Pozvánky

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami BBSK - SPRIEVODCA
Podrobnú ponuku našich podujatí nájdete v rubrike - PROGRAM
Termíny hlavných podujatí NOS v roku 2020 - TERMÍNOVNÍK
Prihlasovanie do celoštátnych postupových súťaží v roku 2020 - Manuál - NOC
Regionálny kultúrny spravodajca - mesačník NOS - REKUS

Naša inštitúcia prijíma kultúrne poukazy.


TIMRAVA 2021 - 70. výročie úmrtia Boženy Slančíkovej-Timravy (1867 – 1951)
Obec Polichno, Novohradské osvetové stredisko a Novohradská knižnica
Knihu : Milan Gábor - ŽIVOT JEDNÉHO ČLOVEKA NA BUDINSKÝCH LAZOCH (Peter Fízeľ) je možne zakúpiť na obecnom úrade v Budinej v cene 5,00 EUR.

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami BBSK
O Z N A M
Na základe novoprijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR sa podujatia plánované do konca októbra 2020 rušia. O nových termínoch Vás budeme informovať.


Upozorňujeme záujemcov na možné zrušenie alebo zmenu termínu niektorých podujatí z dôvodu šírenia COVID-19. Prosíme overte si u organizátora, či sa podujatie uskutoční.
Sledujte nás na webe www.noslc.sk a na sociálnej sieti https://www.facebook.com/novohradske.stredisko


O Z N A M
Plánované stretnutie literárneho klubu, ktoré sa malo konať v pondelok 28. 9. 2020, sa v súvislosti s opatreniami Covid-19 a odporúčaním lektorky Hany Koškovej neuskutoční.
Svoju tvorbu môžu autori posielať na emailovú adresu abelovsky@noslc.sk, jej rozborom sa bude zaoberať lektorka, odporúčania a rady pošleme autorom, prípadne tvorbu uverejníme na https://www.facebook.com/novohradske.stredisko a www.noslc.sk.
Odkaz na publikovanú tvorbu: Literárny klub V.L.A.S.

Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti Divadlo a detiTvorivé dielne pre neprofesionálnych fotografovPonuka publikácií:
1. Tibor Urbašík: Spomienky z okolia horného Ipľa 10,- eur.
2. Mária Adamová: Lučenec v plameňoch strachu a hrôzy 7,- eur.
3. Jozef Mach: Môj pamätník 14,- eur.
- denník frontového vojaka z rokov 1915 – 1918
- Samuel Činčurák: VOJNA, malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 – 1918Jubilejný 25. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu
sa uskutoční v termíne 29.7. - 1.8.2021.

Neradi by sme sklamali milovníkov folklóru, preto sa v spolupráci s Mestom Lučenec snažíme na toto leto pripraviť aspoň jednodňový program venovaný folklóru.
Predbežný dátum podujatia je stanovený na 1.8.2020 v amfiteátri v Mestskom parku v Lučenci.
Sledujte nás, budeme Vás informovať.

Link na prihlásenie cez www.nocka.sk: ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA
Na stiahnutie: PROPOZÍCIE


Aktuálne informácie o kultúre na stránkach
Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií - AKOI
: www.akoi.sk

Aktuálne informácie k realizácií súťaží a prehliadok: www.nocka.sk


“Novohradské Osvetové Stredisko Virtuálne“

Novohradské osvetové stredisko v tomto období neorganizuje kultúrno-osvetové aktivity. No pre našich priaznivcov a záujemcov sprostredkujeme zaujímavé aktivity, ktoré sa dajú robiť z domu. Pekne od začiatku – pripravený je „Kalendár výročí 2020“ a na našich stránkach na vás čaká každý mesiac REKUS.

Novohradské Osvetové Stredisko

Sledujte nás aj na facebooku, prinesieme nové možnosti a návody ako sa zapojiť do programov, ktoré ponúkame. Nezabúdame na Vás!


Matica slovenská zverejnila historický dokument o Andrejovi Sládkovičovi

Sládkovičov život, dielo a národné aktivity v prospech Slovákov i založenia Matice slovenskej predstavili matiční odborníci docent Július Lomenčík a docent Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu MS. Ako univerzitní pedagógovia sa ho snažili zaujímavo priblížiť najmä študentom. Dvadsaťminútový dokument je obohatený o divadelnú scénku s recitáciou Juraja Sarvaša, v ktorej divadelný ochotník Peter Schvantner z Mladej Matice stvárnil Andreja Sládkoviča ako evanjelického kňaza.
Na tvorbe historického dokumentu pri príležitosti 200. výročia narodenia slovenského velikána svetovej poézie sa podieľali aj ďalšie kultúrne inštitúcie a múzeá, ako aj cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Matica slovenská má dlhodobo pozitívnu odozvu na svoje historické dokumenty vo forme krátkych videí, ktoré slúžia aj ako vzdelávacia pomôcka pre školy.
https://matica.sk/matica-slovenska-zverejnila-historicky-dokument-o-andrejovi-sladkovicovi/
Informácia o neupotrebitoľnom hnuteľnom majetkuV zmysle preventívnych opatrení, ktorými chce Banskobystrický samosprávny kraj prispieť k spomaleniu šírenia nového koronavírusu sa až do odvolania rušia v blízkej dobe plánované podujatia. OZNAM
Rozprávková skrinka 2020
- regionálna súťažná prehliadka dramatickej tvorivosti detí a dospelých sa uskutoční 31. marca 2020 (utorok) v priestoroch Divadla B. S. Timravy v Lučeneci - PROPOZÍCIE


Pozvánka na seminár pre recitátorov IV. kategórie
Seminár sa uskutoční dňa 18. februára 2020 (utorok) o 9.00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci. Lektorka podujatia Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. z Akadémie umení v Banskej Bystrici - POZVÁNKA


Regionálna výstava AMFO 2020 sa uskutoční v priestoroch Novohradského múzea a galéria v Lučenci v termíne konania 20.03.2020 - 31.03.2020. Výstava je určená pre členov OŠ AMFO pri NOS v Lučenci. Organizátor: Novohradské osvetové stredisko Link na elektronické prihlasovanie: http://www.nocka.sk/prihlasovan…/formulare/prihlasenie/…/455 Príloha: manuál k prihlasovaniu


- Zverejnenie ponuky na prenájom nebytových priestorovDo pozornosti !
Literárny klub V.L.A.S. pri NOS Lučenec pripravuje od januára 2020 v mesačníku REKUS (regionálny kultúrny spravodajca) Rubriku začínajúcich literárnych autorov, čím chceme dať priestor mladým autorom a vzbudiť záujem o pôvodnú literárnu tvorbu.
Literárne práce či pokusy pred uverejnením posúdi a autorom rada poradí spisovateľka a zároveň lektorka klubu Hana Košková.
Ak radi píšete, poéziu alebo prózu, pošlite nám Vašu tvorbu (max. 4 básne alebo 1 stranu formátu A4) vždy najneskôr do 20. dňa v mesiaci na abelovsky@noslc.sk