Vitajte

            


 Novohradské Osvetové StrediskoRegionálny kultúrny spravodajca
- REKUS -Art Days
Artistic SeasonsArtistic AutumnPicnic of V4 NationsV4 STREAM
- 100 years after the outbreak of WW1V4 STREAMTHEATRE AUTUMN
2011THEATRE AUTUMN
- 20th Jubilee


International Folklore Festival in Nograd 2009Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2021Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2020Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2019Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2018Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2017Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2016Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2015Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2014Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2013Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2012Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2011Kalendár výročí - Katalóg podujatí 2010Podrobnú ponuku podujatí Novohradského osvetového strediska nájdete v rubrike - aktuálny program


Pozvánky

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami BBSK - SPRIEVODCA
Podrobnú ponuku našich podujatí nájdete v rubrike - PROGRAM
Termíny hlavných podujatí NOS v roku 2021 - TERMÍNOVNÍK
Prihlasovanie do celoštátnych postupových súťaží v roku 2021 - Manuál - NOC
Regionálny kultúrny spravodajca - mesačník NOS - REKUS


PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE


Pozvánka - PORTRÉTY - Erik Kružliak

Pozývame Vás na výstavu fotografií Erika Kružliaka s názvom PORTRÉTY. Sprístupnená bude v termíne 1.- 30.6.2021, počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod. v priestoroch Novohradského osvetového strediska.

Zverejnenie prebytočného majetku

Zverejnené 18.5.2021


Prenájom nebytových priestorov

Zverejnené 14.4.2021


Novohradská osveta virtuálne

Na základe opatrení ÚVZ SR bolo zakázané usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej či inej podoby. Preto sme sa opäť zamerali na virtuálny priestor https://www.facebook.com/novohradskaosveta


Poznávame nárečia našich predkov

Miestny odbor Matice slovenskej v Lučenci a Dom Matice slovenskej v Lučenci vám pripomínajú súťaž „Poznávame nárečia našich predkov“, ktorú vyhlásili vo februári pri príležitosti pamätného stretnutie štúrovcov v Bratislave (14. februára 1843). Na stretnutí sa naši národní buditelia zhodli na potrebe kodifikovať nový spisovný jazyk, ktorý mal vyjadrovať ideu národnej svojbytnosti Slovákov. Okrem Ľudovíta Štúra boli prítomní: Ján Francisci, Ján Kalinčiak, Samuel Štúr, Samuel Vozár a Novohradčan Ľudovít Gáber-Lovinský.
Zámerom súťaže je upriamiť pozornosť na zvyky našich predkov, ako aj na novohradské nárečia, ktoré sa už v súčasnosti vytrácajú. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných i stredných škôl ako i široká verejnosť. Do 20. apríla 2021 treba na e-mail dms.lucenec@matica.sk alebo momslucenec1@gmail.com, prípadne ludmila.lacova@gmail.com poslať audio- alebo videonahrávku prednesu ľubovoľnej básne, vinšu či akéhokoľvek textu v novohradskom nárečí s uvedením mena súťažiaceho, adresy bydliska alebo školy a vek. Text môžete čerpať aj z uvedenej literatúry: Július Lomenčík - Z MÁLINSKÉ TÚRŇI POZERÁN, Zuzana Bohušová - NÁREČIE LUPOČE, Eugen Jóna - NOVOHRADSKÉ NÁREČIA.
Pri hľadaní textu sa môžete obrátiť aj priamo na MO MS v Lučenci(č. t. 0908 925 213). Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 20. apríla 2021 pri príležitosti 100. výročia vzniku MO MS v Lučenci.

TIMRAVA 2021 - 70. výročie úmrtia Boženy Slančíkovej-Timravy (1867 – 1951)
Obec Polichno, Novohradské osvetové stredisko a Novohradská knižnicaKnihu : Milan Gábor - ŽIVOT JEDNÉHO ČLOVEKA NA BUDINSKÝCH LAZOCH (Peter Fízeľ) je možne zakúpiť na obecnom úrade v Budinej v cene 5,00 EUR.


Ponuka publikácií:
1. Tibor Urbašík: Spomienky z okolia horného Ipľa 10,- eur.
2. Mária Adamová: Lučenec v plameňoch strachu a hrôzy 7,- eur.
3. Jozef Mach: Môj pamätník 14,- eur.
- denník frontového vojaka z rokov 1915 – 1918
- Samuel Činčurák: VOJNA, malé poznámky z môjho života na bojišti v rokoch 1914 – 1918Digitálny sprievodca kultúrnymi službami BBSK


Upozorňujeme záujemcov na možné zrušenie alebo zmenu termínu niektorých podujatí z dôvodu šírenia COVID-19. Prosíme overte si u organizátora, či sa podujatie uskutoční.
Sledujte nás na webe www.noslc.sk a na sociálnej sieti https://www.facebook.com/novohradske.stredisko


Jubilejný 25. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu
sa uskutoční v termíne 29.7. - 1.8.2021.

V tomto roku sme pre milovníkov folklóru v spolupráci s Mestom Lučenec pripravili alternatívny program venovaný folklóru.Aktuálne informácie o kultúre na stránkach
Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií - AKOI
: www.akoi.sk

Aktuálne informácie k realizácií súťaží a prehliadok: www.nocka.sk


“Novohradské Osvetové Stredisko Virtuálne“

Novohradské osvetové stredisko v tomto období neorganizuje kultúrno-osvetové aktivity. No pre našich priaznivcov a záujemcov sprostredkujeme zaujímavé aktivity, ktoré sa dajú robiť z domu. Pekne od začiatku – pripravený je „Kalendár výročí 2020“ a na našich stránkach na vás čaká každý mesiac REKUS.

Novohradské Osvetové Stredisko

Sledujte nás aj na facebooku, prinesieme nové možnosti a návody ako sa zapojiť do programov, ktoré ponúkame. Nezabúdame na Vás!


Matica slovenská zverejnila historický dokument o Andrejovi Sládkovičovi

Sládkovičov život, dielo a národné aktivity v prospech Slovákov i založenia Matice slovenskej predstavili matiční odborníci docent Július Lomenčík a docent Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu MS. Ako univerzitní pedagógovia sa ho snažili zaujímavo priblížiť najmä študentom. Dvadsaťminútový dokument je obohatený o divadelnú scénku s recitáciou Juraja Sarvaša, v ktorej divadelný ochotník Peter Schvantner z Mladej Matice stvárnil Andreja Sládkoviča ako evanjelického kňaza.
Na tvorbe historického dokumentu pri príležitosti 200. výročia narodenia slovenského velikána svetovej poézie sa podieľali aj ďalšie kultúrne inštitúcie a múzeá, ako aj cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Matica slovenská má dlhodobo pozitívnu odozvu na svoje historické dokumenty vo forme krátkych videí, ktoré slúžia aj ako vzdelávacia pomôcka pre školy.
https://matica.sk/matica-slovenska-zverejnila-historicky-dokument-o-andrejovi-sladkovicovi/


V zmysle preventívnych opatrení, ktorými chce Banskobystrický samosprávny kraj prispieť k spomaleniu šírenia nového koronavírusu sa až do odvolania rušia v blízkej dobe plánované podujatia. OZNAMDo pozornosti !
Literárny klub V.L.A.S. pri NOS Lučenec pripravuje od januára 2020 v mesačníku REKUS (regionálny kultúrny spravodajca) Rubriku začínajúcich literárnych autorov, čím chceme dať priestor mladým autorom a vzbudiť záujem o pôvodnú literárnu tvorbu.
Literárne práce či pokusy pred uverejnením posúdi a autorom rada poradí spisovateľka a zároveň lektorka klubu Hana Košková.
Ak radi píšete, poéziu alebo prózu, pošlite nám Vašu tvorbu (max. 4 básne alebo 1 stranu formátu A4) vždy najneskôr do 20. dňa v mesiaci na abelovsky@noslc.sk